Pendidikan 2001 Jetia

Menurut bancian India pada tahun 2001 Jetia memiliki kadar pendidikan (kebolehan membaca) 85%, melebihi kadar purata kebangsaan 59.5%; dengan 53% lelaki dan 47% wanita mampu membaca. 7% dari populasi berusia di bawah 6 tahun. (2001)