Pendidikan 2001 Jiran, India

Menurut bancian India pada tahun 2001 Jiran memiliki kadar pendidikan (kebolehan membaca) 62%, melebihi kadar purata kebangsaan 59.5%; dengan 63% lelaki dan 37% wanita mampu membaca. 14% dari populasi berusia di bawah 6 tahun. (2001)