Dredge Master Kapal korek di Malaysia

Setiap kapal korek biasanya akan diketuai oleh seorang 'dredge master' atau kapten kapal korek. Dredge master bertanggungjawab sepenuhnya terhadap operasi kapal korek yang dikendalikan. Berikut adalah antara tugas yang dipikul oleh seorang dredge master:

  • Mengendalikan kapal korek secara optimum, bersistematik dan selamat.
  • Memberi input kepada perancangan dalam perjanjian/pajakan perlombongan dengan Ketua Jurutera pada setiap kali beroperasi.
  • Menyediakan maklumat yang tepat kepada Penyelia Lombong atau Dredge Master Kanan mengenai kerja yang dilakukan / prestasi, kemalangan / kelewatan, status aset, kerosakkan, isu-isu yang tidak dapat diselesaikan dan kerja ramalan selaras dengan keperluan projek.
  • Mengarah, menetapkan dan memberi panduan terhadap anak-anak kapal dan bukan anak kapal yang terlibat dalam proses pergerakkan kapal korek dan kedalaman penggalian berdasarkan peta rekod eksplorasi yang telah dipersetujui atau mendapat kebenaran oleh/dari pengurus/penyelia, ketua jurutera.
  • Memastikan maklumat pergerakkan kapal korek, kedalaman pengorekkan, jumlah bijih di kawasan yang telah dikorek di rekod untuk semakkan akan datang bagi mengelak pengorekkan berulang pada kawasan yang sama atau pada sisa buangan kapal korek.
  • Bekerjasama secara membina dan cekap dengan anak-anak kapal, ketua jurutera dan dredge master kanan dan / atau penyelia lombong secara tetap dan lain-lain tugas lagi.

Biasanya dredge master akan dibantu oleh seorang 'winchman' atau juru winch. Peranan winchman adalah juga penting dalam pengoperasian kapal korek bagi memastikan kelancaran operasi. Winchman akan menggabungkan antara kepintarannya dalam membuat congakkan bersama penggunaan teknik pengorekan yang betul untuk mengawal selia situasi pengorekan yang sentiasa berubah-ubah mengikut struktur tanah. Dengan berbuat demikian, winchman memastikan kapal korek beroperasi secara ekonomi dan membantu menguntungkan syarikat. Penjimatan kos ketika beroperasi adalah sangat-sangat diperlukan kerana kos pengoperasian kapal korek yang mahal.

Rujukan

WikiPedia: Kapal korek di Malaysia http://cdn1.i3investor.com/my/files/dfgs88n/2000/0... http://malaysianminerals.com/savethedredge.pdf http://www.rakyatpos.com/kapal-keruk-koba-tin-terg... http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/EcoNatRes... http://site.ocie.com.my/main/3130/index.asp?pageid... http://site.ocie.com.my/main/3130/index.asp?pageid... http://site.ocie.com.my/main/3130/index.asp?pageid... http://site.ocie.com.my/main/3130/index.asp?pageid... http://www.ocie.com.my/Clients/ociecommy/dredge-cp... http://www.ocie.com.my/main/3130/index.asp?pageid=...