Demografik 2001 Kaprain

Menurut bancian India pada tahun 2001, Kaprain memiliki bilangan penduduk seramai 17,766. Dari jumlah tersebut, kaum lelaki membentuk 52% dari jumlah keseluruhan populasi dan wanita seramai 48%.[1]