Matlamat Kementerian Kesihatan Malaysia

Visi

Negara menggembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik.

Misi

Misi Kementerian Kesihatan adalah untuk menerajui dan berusaha bersama-sama:


i. untuk memudahkan dan membolehkan rakyat:

 • mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan
 • menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga
 • mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka


ii. untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu:

 • mengutamakan pelanggan
 • saksama
 • tidak membebankan
 • cekap
 • wajar mengikut teknologi
 • boleh disesuaikan mengikut persekitaran
 • inovatif


iii. dengan menekankan:

 • sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan
 • sifat menghormati maruah insan
 • penglibatan masyarakat