Hierarki kerajaan tempatan Kerajaan tempatan di Malaysia

Sebelum kerja-kerja penyusunan semula dan penguatkuasaan Akta Kerajaan Tempatan 1976, wujud 6 jenis pihak berkuasa tempatan (PBT) yang keseluruhannya berjumlah 418 buah. Jenis-jenis itu ialah:

  • Dewan Bandaraya
  • Majlis Perbandaran
  • Majlis Bandaran
  • Lembaga Bandaran
  • Majlis Daerah Luar Bandar
  • Majlis Tempatan

Hasil penerapan Akta 171 itu, secara hakikinya wujud hanya dua jenis kerajaan tempatan iaitu untuk kawasan bandar (majlis perbandaran) dan desa (majlis daerah). Tetapi, Akta 171 itu membenarkan pembentukan kerajaan tempatan bertaraf bandar raya. Status ini dianugerahkan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan perkenan Majlis Raja-raja. Selain yang dinyatakan oleh Akta 171, beberapa badan khas telah ditubuhkan dengan peranan sebuah PBT. Badan-badan ini ditubuhkan samada melalui Akta Parlimen mahupun enakmen dan ordinan negeri. Hari ini, wujud empat jenis kerajaan tempatan di negara ini yang disusun mengikut hierarki seperti berikut:

  • Bandar raya - dikenali sebagai Dewan Bandaraya atau Majlis Bandaraya
  • Bandar - dikenali sebagai Majlis Perbandaran
  • Luar bandar - dikenali sebagai Majlis Daerah
  • Kawasan khas - dikenali sebagai Perbadanan atau Pihak Berkuasa Tempatan.