Khajan-e Chahar Dang
Khajan-e Chahar Dang

Khajan-e Chahar Dang

Khajan-e Chahar Dang merupakan sebuah kawasan yang terletak di Iran.