Khutbah

Khutbah [k(h)ut-bah] (pinjaman Bahasa Arab: خطبة‎ khuṭbah) merupakan suatu penyampaian pidato atau syarahan oleh agamawan tertentu untuk menyampaikan ajaran dalam agama tersendiri kepada jemaah seikutan, lazimnya berikutan suatu sembahyang di sebuah tempat ibadah.Kandungan yang disampaikan dalam khutbah-khutbah ini memiliki fungsi yang bersifat pendidikan, sosial, etis, malah juga politik.[1] Penyampai khutbah ("pengkhutbah") memberikan pengetahuan, cara beribadah, dan norma yang cenderung kepada kemasyarakatan dan etika dalam sesebuah masyarakat melalui ucapan yang dikarang.[1] Pengkhutbah juga difahamkan peranannya sebagai seorang guru yang memimpin di dalam ibadah, yang mengajar peraturan hidup beretika serta memenuhi keperluan rohaniah yang perlu dalam para jemaah ditujukan.[1] Khutbah sangat erat kaitannya dengan fungsinya sebagai alat pengajaran kepada umat yang menganut.[1]