Ki Dar-e Bala
Ki Dar-e Bala

Ki Dar-e Bala

Ki Dar-e Bala merupakan sebuah kawasan yang terletak di Iran.