Kumpulan VIII

Unsur – unsur dalam Kumpulan VIII juga dikenali sebagai gas adi.Unsur-unsur yang terdapat di dalam Kumpulan VII ialah:Semua gas adi wujud sebagai gas monoatom pada keadaan bilik.Ini kerana semua atom gas adi mempunyai konfigurasi elektron yang paling stabil dan atom tidak boleh melepaskan, menerima, atau berkongsi dengan atom lain.Jadi atom-atom gas adi tidak bergabung dengan sesama sendiri atau atom lain.Di dalam udara terdapat hanya kira-kira 1% gas adi.