Kurdistan
Kurdistan

Kurdistan

Kurdistan merupakan sebuah kawasan di Asia Tengah yang didiami oleh penduduk etnik Kurd. Kaum ini berlainan dengan kaum Turki atau Arab dan beragama Islam Sunah serta mempunyai bahasa sendiri, iaitu bahasa Kurdi. Untuk pengetahuan lebih lanjut, sila lihat:City of Piranshahr adalah modal daerah Mukerian.Di kota-kota Kurdi tertentu, pemukiman perkotaan dapat ditanggalkan kembali ke zaman prasejarah, terutama Piranshahr [1][2] [3] dengan 8.000 tahun penyelesaian perkotaan dan Arbil [4] [5] dengan 6000 tahun penyelesaian perkotaan.