Butir-butir Menghubungi LIFE Records LIFE_Records

Life Records - Hup Hup Sdn Bhd.
No 66-68, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Malaysia

Tel: 03 20707524, Fax: 03 2078 3213

dibentuk pada tahun 1949. [2] Ia dikenali sebagai King's Musical Industrial Sdn. Bhd., [3] King's Musical Industries Limited [4] atau Hup Hup Sdn. Bhd .. [4]

Anak-anak syarikat di Hong Kong (The Life Records Limited hong kong dan Singapura (Life Record Industries Pte Ltd) ditubuhkan pada tahun 1960 dan 1966 masing-masing.