Lagu-lagu bahagian utama Seder Lagu Passover

Sementara kebanyakan lagu adalah di bahagian kedua selepas makanan malam, "Ma Nishtanah" dan "Dayenu" dinyanyikan sewaktu bahagian utama seder sebelum hidangan makanan, digelar "Maggid" pada seder. Bahagian seder ini devoted pada pemberitahuan cerita Exodus.

Ma Nishtanah

Rencana utama: Ma Nishtana

"Ma Nishtanah" atau "Empat Soalan" dalam bahasa Inggeris, adalah empat soalan dinyanyikan di seder Passover oleh anak termuda di meja yang berkemampuan. Soalan-soalan ditanyakan sebahagian dari haggadah, selepas Yachatz (יחץ), sebagai sebahagian dari Maggid (מגיד).

Dayenu

Rencana utama: Dayenu

"Dayenu" adalah sebuah lagu bahasa Ibrani, secara tradisional dinyanyikan sewaktu perayaan Passover. Perkataan ini sendiri secara essential bermakna "Ia mungkin cukup untuk kitaIt would." "Day" yang perkataan Ibraninya untuk "cukup" dan suffix "enu" bermakna "kita".

Lagu ini melalui suatu siri mukjizat diberikan oleh Tuhan kepada Bani Israel (seperti Torah atau Shabbat), mengumumkan bahawa di mana antara mereka sendiri adalah cukup sufisien, untuk meraihkan penilaian lebih hebat untuk mereka sebagai keseluruhan.

Ia adalah 15 ayat panjang, sequentially recounting each divine intervention in the story of the Exodus. After each divine act, the chorus "(if God had done only this) it would have been enough for us" is sung.