Laju sudut

Laju sudut ialah magnitud bagi halaju sudut, juga dikenali sebagai frekuensi sudut. Unit SI bagi laju sudut ialah rad/s.Jika suatu halaju sudutmaka, magnitudnya, laju sudut ialah