Main_Zapin

Main Zapin adalah boleh difahami sebagai bentuk tradisi menarikan tarian zapin. Pengamalan main zapin boleh difahami dalam dua bentuk: (1) tari/tarian dan (2) acara tarian.[1] Main Zapin adalah sangat signifikan dalam konteks budaya masyarakat Melayu, terutamanya di Johor, Malaysia. Dalam bentuk tari, Ia dicirikan oleh pergerakannya berirama, koreografi yang kompleks, dan interaksi sesama penari dan pemuzik. Dalam bentuk acara tarian, Main Zapin berfungsi sebagai platform penyatuan yang membawa bersama-sama penari, pemuzik, dan masyarakat ke dalam satu perhimpunan meriah dan komunal. Ia memupuk pengalaman kebersamaan di kalangan peserta dan penonton, serta memberi apresiasi terdahap tari dan muzik Zapin.[1]Di Johor, Malaysia, terdapat sebuah organisasi bukan kerajaan (Non-Governmental Organization) yang giat melestarikan zapin dalam bentuk permainan zapin secara tradisi. Organisasi ini dikenali dengan nama Persatuan Zapin Muar Johor (PERZIM).[2]