Mandi sunat

Sebahagian daripada siri
Fiqh Islam
(suatu disiplin kajian Islam)Mandi sunat ialah mandi yang disertakan niat sebab-sebab tertentu seperti mandi Hari Raya, mandi Hari Jumaat, mandi memakai ihram, dan sebagainya.