Marangaluy-e Kuchek
Marangaluy-e Kuchek

Marangaluy-e Kuchek

Marangaluy-e Kuchek merupakan sebuah kawasan yang terletak di Iran.