Gelaran Maryam Maryam

Rencana ini memerlukan kemas kini dalam Bahasa Melayu piawai Dewan Bahasa dan Pustaka. Silalah membantu.
Anda boleh rujuk: Laman PerbincangannyaDasar dan Garis Panduan WikipediaManual Menyunting

Gelaran-gelaran Maryam yang sering digunakan antaranya termasuklah, "Maryam perawan yang diberkati" atau "Bonda kita" (Notre Dame, Nuestra Señora, Madonna).

Dalam Gereja Ortodoks dan tradisi-tradisi Timur dalam Gereja Roman Katolik, Maryam sering digelar Theotokos (Bonda Tuhan). Gelaran ini diiktiraf dalam Majlis Ekumenis III di Efesus pada tahun 431. Theotokos sering diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai "Bunda Allah," atau lebih harafiah lagi "Yang Melahirkan Allah." Makna Teologi yang terkandung dalam gelar ini adalah bahawa putera Maria, Yesus, adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, dan bahawa dua sifat Yesus (Illahi dan insani) dipersatukan dalam satu Pribadi tunggal.(Walaubagaimanapun Muslim sama sekali tidak mempercayai Teologi Kristian seperti diatas)