Matra

Dalam puisi, matra ialah struktur rentak asas sesebuah rangkap atau baris dalam puisi. Banyak bentuk sajak tradisional mempunyai matra tertentu, ataupun sebuah set matra yang bersaling ganti dalam aturan tertentu. Kajian matra dan bentuk sajak dikenali sebagai "prosodi". (Dalam bidang linguistik, prosodi digunakan dengan maksud lebih am dalam erti yang ia bukan sahaja merangkumi matra puisi, akan tetapi juga aspek-aspek rentak atau ritme prosa, sama ada formal atau tak formal, yang mungkin berlainan antara bahasa, dan juga antara tradisi puisi.)