Megabait

Megabait atau Mbait ialah unit maklumat atau storan komputer yang sama dengan 106 (1,000,000) bait atau 220 (1,048,576) bait, bergantung kepada konteksnya. Dalam kes-kes yang jarang ditemui, ia juga digunakan untuk bermaksud 1000×1024 (1,024,000) bait. Simbolnya ialah Mbait atau MB (harus tidak dikelirukan dengan Mb yang digunakan untuk megabit).Istilah "megabait" ini dicipta pada tahun 1970.[1]