Jenis Metadata Metadata

Applikasi metadata merupakan bidang yang luas merangkumi jumlah besar bidang aplikasi yang tiada apa khusus dan model yang diterima ramai bagi jenis khusus metadata. Bretheron & Singley (1994) membezakan antara dua kelas berbeza: metadata struktur/kawal dan metadata panduan.[7] Metadata struktur digunakan bagi menggambarkan struktur sistem komputer seperti meja, lajur dan index. Metadata panduan digunakan bagi membantu manusia menjumpai barangan khusus dan biasanya digambarkan sebagai satu set katakunci dalam bahasa semulajadi. Menurut Ralph Kimball, metadata boleh dibahagi kepada 2 kategori yang sama —Metadata teknikal dan metadata niaga. Metadata teknikal bersamaan dengan metadata dalaman, Metadata niaga bagi metadata luaran. Kimball menambah kategori ketiga iaitu Metadata procses. Disebaliknya, NISO membezakan antara tiga jenis metadata gambaran, struktur dan pentadbir.[6] Metadata gambaran adalah maklumat yang digunakan bagi mencari dan menjumpai objek seperti judul, pengarang, subjek, katakunci, penerbit; “Metadata struktur” memberikan gambaran bagaimana komponen maklumat diatur; dan Metadata pentadbir merujuk kepada maklumat teknikal termasuk jenis fail. Dua jenis-kecil (”sub-type”) metadata pentadbir adalah metadata pengurusan hak dan metadata pengekalan.