Struktur Metadata Metadata

Metadata (metacontent), atau lebih tepat lagi, perbendaharaan kata yang digunakan bagi menghimpun kenyataan metadata (metacontent), biasanya distruktur menurut konsep piwaian menggunakan skim metadata yang ditetapkan dengan baik, termasuk: piawaian metadata dan model metadata. Peralatan seperti perbendaharaan terkawal, Taksonomi, thesauri, Kamus Data dan Daftar Metadata boleh digunakan bagi menggunakan piwaian lanjut pada metadata.

Sintak Metadata

Sintak Metadata (metacontent) merujuk kepada aturan yang dicipta bagi membina medan atau unsur metadata (metacontent).[8] Skema metadata tunggal boleh digambarkan menggunakan sejumlah bahasa pengaturcaraan atau markup, setiap satu memerlukan sintek berlainan. Sebagai contoh, Teras Dublin (“Dublin Core”) boleh digambarkan dalam teks biasa, HTML, XML dan RDF.[9]

Contoh biasa metacontent (panduan) adalah pengelasan bibliografik, subjek, Dewey Decimal class number. Sentiasa terdapat bayangan pernyataan dalam sebarang "pengelasan" objek tertentu. Untuk mengelaskan sesuatu objek, sebagai contoh, nombor kelas Dewey 514 (Topologi) (contoh. Sebuah buku mempunyai nombor ini pada belakangnya) bayangan pernyataan adalah: "<buku><judul subjek ><514>. Ini merupakan tiga subjek-predicate-objek, atau lebih penting, a class-attribute- value triple. Dua unsur pertama bagi bertiga (“triple”) (kelas, atribute) adalah serpihan struktur metadata yang memiliki takrifan sematik. Unsur ketiga adalah nilai, seeloknya dari kosakata terkawal, sesetengah rujukan data (utama). Gabungan unsur data metadata dan utama menhasilkan pernyataan iaitu pernyataan metacontent contoh.. "metacontent = data metadata + data utama". Kesemua unsur ini boleh dianggap sebagai "kosa kata". Kedua-dua metadata dan data utama merupakan kosa kata yang boleh dipasang membentuk kenyataan metacontent. Terdapat banyak sumber bagi kosa kata ini, kedua-dua data meta dan utama: UML, EDIFACT, XSD, Dewey/UDC/LoC, SKOS, ISO-25964, Pantone, Linnaean Binomial Nomenclature etc. Using controlled vocabularies for the components of metacontent statements, whether for indexing or finding, is endorsed by ISO-25964: "Jika kedua-dua pengindex dan pencari dipandu pada istilah yang sama bagi konsep yang sama, dokumen yang berkait akan diambil." Ini adalah berguna apabila dinilai keluasan internet, Google, sekadar mengindex rantaian teks, tidak terdapat kecerdasan atau "rumusan" terjadi.


Hierarki, linear dan skhemata satah

Skim Metadata boleh bertingkat Hierarki secara semulajadi di mana hubungan wujud antara unsur metadata dan unsur yang bersarang agar hubungan bapa-anak wujud antara unsur.Unsur skima metadata Hierarki adalah metadata objek belajar ("IEEE LOM") di mana unsur metadata mungkin milik unsur metadata bapa.Skim Metadata juga boleh diensi tunggal, atau linear, di mana setiap unsur diskrit sepenuhnya unsur lain dan pengelasan menurut satu dimensi sahaja.Satu contoh skim metadata linear adalah skim Dublin Core yang merupakan satu dimensi.Skim Metadata sering kali antara dua dimensi, atau satah, di mana setiap unsur adalah diskrit sepenuhnya dari unsur lain tetapi dikelaskan menurut dimensi dua orthogonal.[10]

Hiperpeta Metadata

Dalam semua kes di mana schemata metadata melampaui gambaran planar, sebahagian jenis hiperpeta diperlukan bagi membolehkan gambaran dan melihat metadata menurut aspek dipilih dan berkhidmat pandangan khas. Hiperpeta sering digunakan bagi melapis maklumat lapisan geografik dan geologi.[11]

Granulariti

Granulariti merupakan istilah yang digunakan pada data dan juga metadata. Tahap mana metadata distruktur dirujuk sebagai granulariti. Metadata dengan granulariti yang tinggi membenarkan bagi maklumat berstruktur lebih dalam dan membolehkan lebih tahap manipulasi teknikal bagaimanapun, tahap granulariti lebih rendah bererti bererti metadata boileh dicipta dengan kos jauh lebih rendah tetapi tanpa maklumat terperinci. Kesan utama granulariti bukan hanya bagi penciptaan dan kemasukan, tetapi lebih lagi bagi kemas kini. Sebaik sahaja struktur metadata menjadi lapuk, capaian kepada data dirujuk akan menjadi lapuk. Dengan itu granulariti akan mengambil kira usaha bagi mencipta dan juga usaha bagi kemas kini.