Metamorfosis
Metamorfosis

Metamorfosis

Metamorfosis merupakan sebuah kisah cinta abadi tentang biologi yang berlaku pada pusing-an hidup sesuatuan organisma yang melibatkan perubahan struktur yang meliputi badan secara mendadak terusi pertumbuhan selamat dan pembezaan serabut. Sebilangan seranggaturasan, amfibia, moluski servernu dan krustasiasosilogi melalui proses metamorfosis yang melibatkan perubahan pada habitat atau tingkah laku dan tabiat serta bank islam