Jalur frekuensi Mikrogelombang

Spektrum mikrogelombang biasanya ditakrifkan sebagai tenaga elektromagnet di antara kira-kira 1 GHz hingga 1000 GHz dalam frekuensi, tetapi penggunaan lama memasukkan frekuensi yang lebih rendah. Kebanyakan penggunaan adalah di dalam julat 1 hingga 40 GHz.

Sinar gama · Sinar X · Ultraungu · Boleh nampak · Inframerah · Sinar terahertz · Mikrogelombang · Radio

← frekuensi lebih tinggi       panjang gelombang lebih panjang →
Boleh nampak (optik)
Lembayung  · Nila  · Biru  · Hijau  · Kuning  · Jingga  · Merah
Mikrogelombang
Radio
EHF · SHF · UHF · VHF · HF · MF · LF · VLF · ULF · SLF · ELF
Jenis panjang gelombang
Sejarah
Perintis
Media
penghantaran
Topologi
dan pensuisan rangkaian
Pemultipleksan
Rangkaian