Mikrometer

Satu mikrometer ialah 1 × 10-6 daripada semeter (awalan Standard SI "mikro" = 10-6); yakni 1 per sejuta daripada semeter (atau 1/1000 milimeter, atau kira-kira 0.000039 inci). Simbol unit baginya di dalam Sistem Unit Antarabangsa (unit SI) ialah µm. Ia juga boleh ditulis sebagai um jika huruf bahasa Yunani tidak dapat disokong mahupun ditaip dalam komputer.Mikrometer ialah unit yang biasa digunakan dalam mengukur panjang gelombang bagi sinaran inframerah dan juga saiz sel dan bakteria.Simbol bagi awalan SI mikro- (µ) diambil daripada abjad Yunani; mu dalam huruf kecil (μ). Kini, ia mempunyai titik Unikodnya sendiri yang berbeza daripada titik Unikod bagi abjad Yunani mu untuk mengiktiraf kepentingan semantiknya. Kedua-dua aksara ini biasanya ditulis dengan tulisan yang sama dalam kebanyakan fon, jadi kebanyakan pengguna tidak perasan akan perbezaannya.