Latar belakang Mohd Mazri Yahya

Beliau menamatkan pengajian dari Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia pada 1994, dan menyambung pengajian pascasiswazah sebagai Sarjana dalam Pembedahan dari tahun 1997 hingga 2001 di Universiti yang sama. Beliau menamatkan kursus latihan berstruktur 4 tahun dengan pelbagai posisi. Beliau menamatkan latihan Kepakaran Khusus dalam Pembedahan Vascular & Endovascular di Jabatan Pembedahan Hospital Kuala Lumpur dan diikuti tawaran kerja setahun di Jabatan Pembedahan Vaskular, Hospital Diraja Perth sebagai Pendaftar Kanan[3].

Pendidikan

  • Master of Surgery (MS), 2001, Universiti Kebangsaan Malaysia.
  • Medical Degree. (M.D), 1994, Universiti Kebangsaan Malaysia.
  • B.Sc. in Medicine,1992, Universiti Kebangsaan Malaysia.