Kerjaya Mohd Na'im Mokhtar

Beliau telah dilantik sebagai Hakim Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Malaysia pada 1 Julai 2017. Sebelum itu, beliau merupakan Ketua Hakim Syarie Negeri Selangor. Selain daripada itu, beliau juga pernah dilantik sebagai Pengarah Bahagian Sokongan Keluarga di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Pendakwa Syarie Kanan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan.