Lantikan dalam jawatankuasa Mohd Na'im Mokhtar

Sepanjang kerjaya beliau, pelbagai jawatankuasa telah disertainya:

  1. Ahli Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak Sivil 2019 sehingga sekarang
  2. Pakar Penasihat Mualamat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 2016 – 2018
  3. Ahli Panel Majlis Perunding Islam Malaysia 2016 – 2018
  4. Ahli Jawatankuasa Kajian Penambahbaikan Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah Tahun 2016 – 2017
  5. Ahli Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Mahkamah Syariah
  6. Pengerusi Jawatankuasa Hakam 2015-2017
  7. Pengerusi Jawatankuasa Peguam Syarie 2015 – 2017
  8. Pengerusi Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah 2015 – 2017
  9. Ahli Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam Negeri Selangor
  10. Ahli Jawatankuasa Falak Negeri Selangor 2015 – 2017