Anugerah dan pengiktirafan Mohd Nassuruddin Daud

  • Kelantan
    • Setia Jiwa Mahkota Kelantan (JMK) - (2007)
    • Darjah Dato' Paduka Jiwa Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia (DJMK) - Dato' (2010)
    • Darjah Seri Paduka Jiwa Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia (SJMK) - Dato' (2018)[1]
    • Dato’ Panglima Perang (Kelantan) - Dato' Panglima Perang (2019)