Muhammad bin Abdul Wahab

Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 - 1206 H/1701 - 1793 M) Nama lengkapnya Syeikh Al-Islam Al-Imam Muhammad bin `Abdul Wahab Bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid bin Barid bin Muhammad bin Al-Masyarif At-Tamimi Al-Hambali An-Najdi.Syeikh Muhammad dilahirkan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung `Uyainah, lebih kurang 70 km arah barat laut Riyadh, yang sekarang menjadi ibu kota Arab Saudi. Beliau meninggal dunia pada 29 Syawal 1206 H dalam usia 92 tahun, setelah mengabdikan diri selama lebih 46 tahun sebagai Menteri Penerangan Kerajaan Arab Saudi.