Dijual dari Vivendi NBCUniversal

Pada bulan Disember 2009, diumumkan bahawa kesepakatan telah dicapai untuk menjual majoriti syarikat kepada Comcast dari Vivendi. NBC Universal akan bergabung dengan dengan aset lain milik Comcast, sebanyak 51 % sebagai syarikat kabel, dengan GE mempertahankan pangsa 49 %. Perjanjian itu dibersihkan oleh regulator pada bulan Januari 2011, dan Vivendi akan menjual saham syarikat untuk GE. Perjanjian itu berlangsung pada 28 Januari.