Nabi yang wajib diketahui Nabi

Antara para nabi yang wajib orang Islam ketahui ialah:

 1. Nabi Adam a.s. (Manusia pertama diciptakan oleh Allah)
 2. Nabi Idris a.s.
 3. Nabi Nuh a.s.
 4. Nabi Hud a.s.
 5. Nabi Saleh a.s.
 6. Nabi Ibrahim a.s. (bapa kepada Nabi Ismail a.s. & Nabi Ishaq a.s.)
 7. Nabi Luth a.s. (anak saudara Nabi Ibrahim a.s)
 8. Nabi Ismail a.s. (anak Nabi Ibrahim a.s.& saudara tiri Nabi Ishaq a.s.)
 9. Nabi Ishaq a.s. (anak Nabi Ibrahim a.s.& saudara tiri Nabi Ismail a.s.)
 10. Nabi Ya'akub a.s. (anak Nabi Ishaq a.s.)
 11. Nabi Yusuf a.s. (anak Nabi Ya'akub a.s.)
 12. Nabi Ayub a.s.
 13. Nabi Syu'aib a.s. (bapa mertua Nabi Musa a.s.)
 14. Nabi Musa a.s. (saudara Nabi Harun a.s.)
 15. Nabi Harun a.s. (saudara Nabi Musa a.s.)
 16. Nabi Zulkifli a.s.
 17. Nabi Daud a.s. (bapa Nabi Sulaiman a.s.)
 18. Nabi Sulaiman a.s. (anak Nabi Daud a.s.)
 19. Nabi Ilyas a.s.
 20. Nabi Ilyasa’ a.s.
 21. Nabi Yunus a.s.
 22. Nabi Zakaria a.s.
 23. Nabi Yahya a.s. (anak Nabi Zakaria a.s. & duapupu kepada Nabi Isa a.s)
 24. Nabi Isa a.s.
 25. Nabi Muhammad s.a.w. (Penghulu segala Nabi & Rasul, juga sebagai Nabi & Rasulullah terakhir diutuskan Allah ke muka bumi)

Sebahagian daripada nabi dan rasul ini diberikan kitab.