Ulul Azmi Nabi

Rencana utama: Ulul Azmi

Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi/istimewa kerana ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, dalam menyebarkan agama Islam (Tauhid al-Islami).

Di antara 25 rasul, terdapat 5 orang rasul yang mendapatkan gelaran Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada rasul Allah yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalahnya.

Antara yang telah mendapat gelaran Ulul Azmi adalah

  1. Nabi Nuh a.s.
  2. Nabi Ibrahim a.s
  3. Nabi Musa a.s
  4. Nabi Isa a.s
  5. Nabi Muhammad s.a.w
Susur galur Rasul utama menurut tradisi Islam
 
 
Nabi Adam a.s. (Adam)
 
 
 
 
 
 
 
Nabi Nuh a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabi Ibrahim a.s.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabi Ismail a.s.
 
Nabi Ishak a.s. (Ishak)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabi Musa a.s. (Musa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maryam (Maryam)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isa 
 
 
 
 
Abdul Muttalib
 
 
 
 
 
 
 
Nabi Muhammad
Garisan bertitik menandakan susuran jalur generasi yang panjang