Ovum
Ovum

Ovum

Ovum (jamak ova, berasal dari perkataan Latin ovum, bermaksud telur atau sel telur) adalah sel pembiakan atau gamet wanita haploid. Kedua-dua haiwan dan embriofit mengandungi ovum. Perkataan ovul digunakan untuk ovum muda bagi haiwan, begitu juga dengan struktur tumbuhan yang membawa gametofit betina dan sel telur yang berkembang menjadi benih selepas persenyawaan. Dalam tumbuhan renek dan alga, ovum juga turut digelar sebagai oosfera. Proses perkembangan ovum digelar oogenesis.

Ovum

nama bahasa Latin Ovum
MeSH D010063
nama bahasa Yunani wápio (oário)