Menulis pecahan Pecahan

Pecahan biasa atau kasar biasanya ditulis dalam satu pasangan nombor, nombor di atas dikenali sebagai pengangka sementara yang di bawah dikenali sebagai penyebut. Lazimnya, satu garisan memisahkan keduanya. Jika garisan ini mencondong, ia digelar solidus atau slash, contoh 3⁄4. Jika garisannya melintang, ia digelar vinculum atau secara tidak rasmi, "palang pecahan", seperti: 3 4 {\displaystyle {\tfrac {3}{4}}} .

Tanda solidus boleh diabaikan dari gaya mencondong (cth. 34), yang mengurangkan ruang tetapi masih memberi makna dalam konteksnya, ia banyak digunakan dalam isyarat lalu lintas di beberapa negara.

Dalam paparan komputer dan tipografi, beberapa pecahan dinyatakan dalam satu angka. Antaranya:

  • ¼ (satu perempat)
  • ½ (satu perdua)
  • ¾ (tiga perempat)
  • ⅓ (satu pertiga)
  • ⅔ (dua pertiga)
  • ⅛ (satu perlapan)
  • ⅜ (tiga perlapan)
  • ⅝ (lima perlapan)
  • ⅞ (tujuh perlapan)