Pembentukan kata
Pembentukan kata

Pembentukan kata

Dalam linguistik, pembentukan kata ialah proses pembentukan perkataan baru. Kata boleh dibentuk melalui tiga cara utama iaitu pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan seperti dalam gambarajah di bawah.Selain itu, ada juga sebilangan perkataan yang dibentuk melalui: