Penapis air
Penapis air

Penapis air

Penapis air menghilangkan kekotoran daripada air melalui satu halangan fizikal yang halus, proses kimia atau proses biologi. Penapis membersihkan air pada takat yang berbeza untuk tujuan seperti pengairan, air minuman, akuarium, kolam dan kolam renang .