Perang Dingin
Perang Dingin

Perang Dingin

Perang Dingin merupakan keadaan ketegangan geopolitik setelah Perang Dunia II antara kuasa di Blok Timur (Kesatuan Soviet dan negara-negara satelitnya) dan kuasa di Blok Barat (Amerika Syarikat, sekutu-sekutu NATO-nya dan lain-lain). Para sejarawan tidak bersetuju sepenuhnya tarikh bermulanya Perang Dingin namun mereka bersetuju perang ini bermula pada rangka masa yang sama iaitu tempoh antara tahun 1947, tahun Doktrin Truman (sebuah polisi asing AS berikrar membantu negara-negara yang diancam oleh faham perluasan kuasa Kesatuan Soviet) telah diumumkan, dan pada tahun 1991, tamatnya perang ini ketika Kesatuan Soviet jatuh.