Perang Homs 2
Perang Homs 2

Perang Homs 2

Perang Homs 2 berlaku pada 29 Oktober 1281 M. Di dalam peperangan ini, tentera Islam Mamluk Mesir pimpinan Sultan Qalawun menentang Ilkhanat Empayar Mongol pimpinan Mongke Timur.

Perang Homs 2

TarikhLokasiKeputusanPerubahanwilayah
Tarikh29 Oktober 1281M
Lokasi
KeputusanKemenangan tentera Islam Mamluk
Perubahan
wilayah
Wilayah Syria dikuasai sepenuhnya oleh empayar Mamluk
Tarikh 29 Oktober 1281M
Lokasi
Keputusan Kemenangan tentera Islam Mamluk
Perubahanwilayah Wilayah Syria dikuasai sepenuhnya oleh empayar Mamluk