Perang Mamluk-Uthmaniyyah (1516–1517)
Perang Mamluk-Uthmaniyyah (1516–1517)

Perang Mamluk-Uthmaniyyah (1516–1517)

Perang Mamluk-Uthmaniyah 1516–1517 adalah satu konflik di antara Kesultanan Mamluk di Mesir dan Empayar Uthmaniyah, yang mana membawa kepada kejatuhan Kesultanan Mamluk dan penggabungan Syria, Mesir dan Semenanjung Arab sebagai wilayah di dalam Empayar Uthmaniyah.[1] Perang ini menukarkan Empayar Uthmaniyah dari memiliki kawasan kecil tanah Muslim, terutamanya yang terletak di Anatolia dan Balkan, kepada sebuah empayar besar yang terdiri daripada tanah-tanah traditional Islam, termasuk kota-kota bersejarah Mekah, Kaherah, Damsyik dan Aleppo. Ia bagaimanapun terus ditadbir dari Istanbul.[2]

Rujukan

WikiPedia: Perang Mamluk-Uthmaniyyah (1516–1517) http://books.google.com/books?id=3amnMPTPP5MC&pg=P... http://books.google.com/books?id=Cmc4HSC5XWgC&pg=P... http://books.google.com/books?id=VJM3AAAAIAAJ&pg=P... http://books.google.com/books?id=bTnK1csz0swC&pg=P... http://books.google.com/books?id=cytDyitgz4YC&pg=P... http://books.google.com/books?id=e0p2cfVe6EEC&pg=P... http://books.google.com/books?id=esnWJkYRCJ4C&pg=P... http://books.google.com/books?id=i0KYzOISv_4C&pg=P... http://books.google.com/books?id=oiJmVbrve5sC&pg=P... http://books.google.com/books?id=tdLALt9AbQQC&pg=P...