Perang Pijar

Perang Pijar terjadi Mekah semasa Nabi Muhammad berumur 15 hingga 20 tahun. Bapa saudaranya Abu Talib turun ke medan perang. Perang ini hanya beberapa hari saja setiap tahun, tetapi berlangsung selama empat tahun terus-menerus.