Perang Tabuk

Perang Tabuk () merupakan salah satu peristiwa peperangan dalam Islam. Dalam sejarah Islam, peperangan ini merupakan skop peperangan terakhir bagi Nabi Muhammad SAW Perang ini telah berlaku pada bulan Rejab ketika tahun ke-9 Hijrah (Oktober 631 M). Keadaan cuaca pada ketika itu adalah terlalu panas terik dan tempat berlakunya peperangan itu, Tabuk merupakan destinasi padang pasir yang terlalu jauh menyukar para musafir.Tidak ada pertempuran berlaku apabila Nabi Muhammad sampai di Tabuk. Sebaliknya para pemimpin tempatan keluar dan minta berdamai. Yuhanna bin Ru'bah, ketua Ilya, keluar dahulu untuk membuat perjanjian perdamaian dan membayar jizyah.[1]