Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan

Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan

Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilah atau PPANS adalah sebuah agensi Badan Berkanun Kerajaan Negeri Sembilan yang fungsinya utamanya adalah mengurus pusat sumber maklumat (perpustakaan) di seluruh Negeri Sembilan. PPANS ditubuhkan mengikut Enakmen Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan Bil. 6 dan tahun 1974 dikuatkuasakan pada tahun 1978. PPANS diurus tadbir oleh sebuah Ahli Lembaga Pengarah yang dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus seperti yang termaktub di dalam Enakmen.