Pergolakan sivil

Pergolakan sivil (Jawi: ڤرڬولكن سيۏيل) ialah kegiatan yang timbul daripada tindakan ketidakpatuhan awam besar-besaran (seperti demonstrasi, rusuhan, atau mogok) di mana para peserta menentang pihak berkuasa, dan menyebabkan pihak berkuasa menghadapi kesukaran untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman awam.[1] Situasi ini, dalam bentuk apa pun, mengganggu undang-undang dan ketenteraman awam.