Piagam Pelanggan Politeknik Balik Pulau

  • Proses pendaftaran pelajar diselesaikan dalam tempoh sejam bagi calon yang mengemukakan dokumen pendaftaran yang lengkap.
  • Proses pemberian perkhidmatan pendidikan dilaksanakan berdasarkan sukatan kursus terkini yang dibekalkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum bagi mencapai objektif kecemerlangan akademik.
  • Status tindakan terhadap maklumbalas pelanggan dimaklumkan kepada pelanggan dalam tempoh 2 minggu selepas maklumbalas diterima.
  • Keputusan peperiksaan akhir diproses dalam tempoh 2 minggu selepas semester pengajian berakhir.