Pontianak

Pontianak merupakan ejaan lain bagi puntianak, sejenis hantu perempuan yang mati ketika mengandungkan anaknya.Pontianak juga boleh merujuk kepada:

Berkaitan