Contoh "Hello, Dunia!" QBasic

PRINT "Hello, Dunia!"

"?" juga boleh menggantikan perkataan "PRINT", dan akan ditukar kepada "PRINT" apabila bergerak kepada baris lain atau apabila dilaksanakan.