Pelakon Qaisy & Laila

  1. Jehan Miskin (Qaisy)
  2. Nur Fazura (Laila)
  3. Umie Aida (Dr. Suria)
  4. Radhi Khalid (Sadiq)
  5. Redzuan Hashim (Dato')
  6. Rahimah Rahim (Datin)
  7. Fahrin Ahmad (Arman)
  8. Tengku Nurtasha (Adik Nurjanah)
  9. Farok Khan (Samad)