Keteknikalan undang-undang Qirad

Walaupun ada ada beberapa sekolah utama yang berbeza dari undang-undang Islam, dasar legalitas Qirad yang agak seragam di seluruh sekolah-sekolah.

Dinar dan dirham, serta emas, perak, tembaga dan syiling yang beredar dibenarkan untuk dilaburkan. Namun, barang seperti jelai terhad dari Qirad kerana kemungkinan fluktuasi nilai mereka di pasaran bebas.[3]

Agen itu dibenarkan untuk mengambil pelaburan dan berpisah pelaburan dalam cara apapun serta melabur dalam sesuatu yang ia inginkan,[4] kecuali dalam kes saham adalah banyak dan tidak bermusim terikat. [5] Meskipun tidak dilarang bagi pelabur untuk melarang agen mereka beli beberapa jenis barang. [5] Dengan cara ini, banyak pihak ketiga yang terlibat dalam Qirad itu benar-benar menyedari penglibatan mereka yang membolehkan agen untuk perdagangan lebih bebas dan tanpa tanggung jawab. [6]

Walaupun pemisahan fraksi dalam keuntungan telah diluluskan sebelum ini, pelabur tidak boleh menetapkan jumlah tertentu wang dari keuntungan, atau bahawa keuntungan tertentu dibuat. Dengan cara ini, Qirad tetap risiko yang lengkap pada pelabur dan tidak melanggar ekonomi pasaran bebas.[7], [8] Namun itu mungkin untuk membuat kesepakatan pembahagian keuntungan terlebih dahulu dengan menetapkan peratusan tertentu. Ini boleh baik rendah atau peratusan yang tinggi. [5]

Pelaburan yang ditanamkan pokok tidak boleh dibayar kembali, baik oleh pelabur menamatkan perjanjian, atau wakil akhir perjanjian, jika kepala sekolah masih dilaburkan dalam barang. Barang harus dijual sebelum pokok boleh diserahkan kembali, dan membahagi keuntungan. [9] Di sisi lain, pelabur dibenarkan untuk membeli barang dari agen jika dia tidak menyambung keadaan untuk transaksi ini. [10]

Agen juga boleh meminta bantuan seorang hamba pelabur, tetapi hamba ini juga mempunyai untuk berkongsi dalam keuntungan dan tidak dapat diminta untuk melakukan sesuatu pekerjaan lain selain bekerja disambungkan ke pelaburan. [5] Seorang hamba dapat juga melabur dalam pelaburan sama dengan tuannya dan juga saham pada keuntungan. [10]

Jika agen perlu menyewa bantuan untuk pekerjaan, upah untuk orang ini boleh dibayar dari prinsipal, kecuali jika gaji harus mengakibatkan kerugian bagi pelabur, agen sendiri bertanggung jawab untuk apa pun yang tidak ada kepala sekolah. [11]

Agen boleh menggunakan prinsipal untuk makanan dan pakaian jika dia harus keluar untuk perniagaan, dan kepala sekolah cukup besar untuk mengizinkannya. Jika ia tinggal di rumah ini tidak dibenarkan. [10] [12]

Seorang agen boleh melabur wang dari pelabur, agen kemudian menjadi pelabur sendiri, tetapi ia kemudian bertanggung jawab atas kerugian daripada wakil kedua-dua. Jika menurun pokok, pelabur asli dibenarkan untuk meminta agen asli untuk menutup kerugian. [13]