Ramayana di Luar India Ramayana

Di luar benua India, Ramayana juga telah tersebar luas di Asia, terutamanya di Thailand, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Laos, China dan Jepun. Karya asal Valmiki dalam bahasa Sanskrit telah diadaptasikan mengikut kesesuaian dan kebudayaan tempatan di luar India. Antara versi Ramayana tempatan yang popular di Asia ialah seperti berikut:

  • Kakawin Ramayana (Jawa)
  • Hikayat Seri Rama (Malaysia)
  • Ramakien (Thailand)
  • Pha Lak Pha Lam dan Khvay Thuaraphi (Laos)
  • Hobutsushu (Jepun)
  • Ramasvamedha (Nepal)
  • Janakiharana (Sri Lanka)